Избор слика из периода 1996–2015, подељен je по циклусима: