Избор слика из периода 1996–2015. подељен je по циклусима: