О архангелима

…Виши анђели, поглавари и вође анђела. Најавиће други Христов долазак…

Посредници између Бога и света. У различитим се облицима спомињу у акадским, угаритским, библијским и другим текстовима. То су духовна бића. У служби Бога, они су гласници, чувари, водичи звезда, извршиоци закона, заштитници… Организовани су у хијерархије од седам редова, девет зборова или три тријаде.

(У делу Небеска Хијерархија Псеудо-Дионизије Ареопагит разрадио је мистичну теорију о овим божјим посланицима)

Шири избор слика из циклуса погледајте на страни АРХАНГЕЛИ.